นายสุชาติ  สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความร่วมมือในการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดร่วมกับกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรุงเทพมหานคร และสมาคมตลาดสดไทย ว่า  ขณะนี้อธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทยอยตรวจสอบตลาดทั่วประเทศที่มีการจำหน่ายอาหารเจว่ามีสินค้าประเภทใดปรับขึ้นแบบผิดปกติหรือไม่  รวมถึงการเข้าไปตรวจสอบเครื่องตวงวัด  คุณภาพสินค้า และคุณภาพอาหารให้สุขลักษณะเบื้องต้นจะเน้นพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าร่วมงานไหว้เจ้าและกิจกรรมอื่นๆของเทศกาลกินเจจำนวนมาก เช่น เยาวราช , จังหวัดนครสวรรค์ , ภูเก็ต, ตรัง, สมุทรสาคร,ชลบุรี, เชียงใหม่ เป็นต้น “กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบราคาสินค้าและราคาอาหารเจปรุงสำเร็จไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคาที่กรมการค้าภายในได้กำหนดไว้ที่ 30-35 บาทรวมถึงจะดูแลไม่ให้สินค้าที่นำไปทำอาหารเจจำพวก ผัก เต้าหู้  ไม่ให้ขาดตลาดด้วย ส่วนการตรวจสอบราคาในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รายงานว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติมีเพียงผักบางประเภทที่ปรับราคาแต่ก็ไม่สูงมากนัก                

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาอาหารเจ

Posts related