นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือน ก.ค. นี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้บริหารห้างสรรพสินค้าคอสโก, วอลล์-มาร์ท และเทสโก้  เดินทางเยือนประเทศไทยเนื่องจากต้องการให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าของไทยที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าหลังจากที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้จัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทยอยู่ในระดับ 3 หรือเทียร์ 3 ซึ่งเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่สุด นอกจากนี้ในช่วงช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนก.ค. จะจัดทีมประเทศไทยเดินทางไปสหรัฐฯ ชี้แจงกับผู้มีบทบาทสำคัญ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสหรัฐฯ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกสินค้าไทยว่า ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่การผลิต     

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เชิญห้างฯดังดูแรงงานไทย

Posts related