นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ผลผลิตลำไย ที่จะออกสู่ตลาดพบว่าจะมีปริมาณรวม 534,046 ตัน ออกสู่ตลาดแล้ว 3-5% ของผลผลิต โดยกรมการค้าภายในมีมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ในการกระจายสินค้า เช่น การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดแหล่งผลิตจากภาคเหนือ ไปชายแดน ด้านหนองคาย อุดรธานี สระแก้ว และจังหวัดในภาคกลาง ด้านสระบุรี นครสวรรค์ พร้อมทั้งหารือร่วมกับผู้ประกอบการและชาวสวนที่เชียงใหม่ ลำพูน เร่งให้มีการรับซื้อเพื่อแปรรูปและกระจายผลสดไปภาคอื่น ๆ“กรมฯ จะนำชาวสวน มาจำหน่ายลำไย ในงานต่าง ๆ เช่น ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22-27 ส.ค.57 หรือในงานธงฟ้าทุกภาค และจัดจำหน่ายลำไยคุณภาพดี ทั้งลำไยสด และแปรรูป ที่สนามบินสุวรรณภูมิ"นอกจากนี้ ยังร่วมกับห้างค้าปลีก เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เตรียมจัดจำหน่ายลำไยช่วงเดือนส.ค. 57 พร้อมทั้งประสานผู้ค้าจากเวียดนาม เร่งซื้อลำไย เพื่อส่งออกโดยกระจายรับซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงรายเพื่อส่งออกทุกวันสำหรับการประสานการเร่งรัดส่งออกกับ สคร. ที่ กรุงจาร์กาต้าประเทศอินโดนิเซีย ได้นำผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการไปร่วมงานจำหน่ายผลไม้ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. – 17 ส.ค. และนำผู้นำเข้าจากอินโดเซีย มาพบผู้ประกอบการเชียงใหม่ ลำพูน หลังสิ้นสุดช่วงรอมฎอน เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกอีกด้วย ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ จะช่วยระบายผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เตรียมรับมือลำไยล้นตลาด

Posts related