นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในเดือนเม.ย. 57 พบว่าปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมาก ประมาณ 1.24 ล้านตัน หรือหรือเป็นน้ำมันปาล์มดิบ211,175 ตันสูงกว่าความต้องการใช้เดือนละ140,000-150,000 ตัน ประกอบกับในเดือนพ.ค. – ก.ค. 57กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าผลปาล์มจะออกมากต่อเนื่อง ทำให้สต็อกเพิ่มสูงขึ้น และราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์มของเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทบทวนเรื่องการเพิ่มส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก4% หรือบี 4เป็น บี 7 เพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบให้สอดคล้องกับระดับสต็อกน้ำมันปาล์มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วต่อไปแล้ว“ในขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบไทยใกล้เคียงกับราคาตลาดโลกทำให้สามารถแข่งขันส่งออกได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสต็อกส่วนเกินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มดิบและผลปาล์มในประเทศและจากสถานการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มที่ผ่านมาปรากฏว่า สต็อกน้ำมันปาล์มที่คงเหลืออยู่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศอย่างพอเพียงจึงไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศแต่อย่างใด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เร่งระบายปาล์มหลังผลผลิตล้นสต็อก

Posts related