นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 19 – 20 พ.ค. นี้กรมฯได้เชิญทูตพาณิชย์ 64 แห่งทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 30 องค์กร เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการค้าสินค้าและบริการ เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์การส่งออกและหามาตรการเร่งรัดผลักดันการส่งออกช่วงครึ่งหลังของปี 57 และปี 58“จากการประเมินร่วมกับภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยทางการเมืองของไทย เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามมากที่สุด แม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการผลิต และส่งมอบสินค้ายังสามารถดำเนินการได้ตลอดการชุมนุมทางการเมือง อย่างไรก็ตามหากปัญหาสิ้นสุดได้เร็ว เชื่อว่าทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5% หรือปี 56 ที่มีมูลค่า 228,530 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้ ในการประชุมวันที่ 19 พ.ค. จะเปิดโอกาสให้ทูตพาณิชย์ทั้ง 9 ภูมิภาค เช่น ภูมิภาคอาเซียน, ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย จีน ซึ่งรวมทั้งฮ่องกงและไต้หวัน, เอเชียใต้, เมริกาเหนือ, ลาตินอเมริกา, ยุโรป, เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง เป็นต้น เพื่อประเมินสถานการณ์ คณะทำงานบุกเบิกตลากต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังส่วนวันที่ 20 พ.ค. นี้จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกและมาตรการเร่งรัดผลักดันการส่งออกช่วงครึ่งหลังของปี 57 และปี 58 พร้อมทั้งรับมอบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ในส่วนเป้าหมายการส่งออกรายตลาดในปี 57 นั้น ในส่วนของตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน ( 9 ประเทศ)มีสัดส่วน 25% ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งไทยตั้งเป้าส่งออกอาเซียนไว้ที่ 64,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 8% , ตลาดจีน 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 3%, อินเดีย 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 3%, ตะวันออกกลาง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 5%ตลาดรัสเซียและซีไอเอส 15,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 8%, แอฟริกา (57 ประเทศ) 9,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 5%, ลาตินอเมริกา 8,634 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 5% ส่วนตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ มูลค่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 3%, สหภาพยุโรป (27ประเทศ) มูลค่า 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 5%, ญี่ปุ่น มูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว หรือ 2%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เร่งหามาตรการพยุงส่งออก

Posts related