นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการจัดทำตลาดนัดซื้อขายข้าวเปลือก โดยจะนำโรงสีในพื้นที่และใกล้เคียง มาตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เพื่อช่วยดึงราคาในพื้นที่นั้นๆให้สูงขึ้นได้ เพราะเดิมทีในแต่ละพื้นที่อาจมีผู้ซื้อเพียง 1-2 ราย จึงสามารถกำหนดราคารับซื้อในระดับต่ำได้ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. คาดว่าจะมีข้าวเปลือกนาปรังปี 57 จากภาคกลางออกสู่ตลาดเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง และอาจทำให้ราคาข้าวในตลาดลดต่ำลงอีก จากปัจจุบันที่ราคาข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) อยู่ที่ตันละ 6,500-7,000 บาท ดังนั้นกรมฯจึงเตรียมแผนรับมือไว้แล้วล่วงหน้า โดยจะเสนอให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาโครงการช่วยเหลือชาวนาในระยะสั้น เช่น ชดเชยค่าปัจจัยการผลิตให้ชาวนาตันละ 3,000 บาท หากได้รับความเห็นชอบ จะเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาเห็นชอบต่อไปอย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าว มีข้อเสียคือจะไม่ช่วยทำให้ราคาข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการนำข้าวออกจากระบบ แต่จะมีผลดีในแง่ไม่ต้องนำเข้ามาเก็บไว้ในสต๊อกรัฐบาล เหมือนวิธีการตั้งโต๊ะรับซื้อ ซึ่งราคาชดเชยจะขึ้นกับราคาตลาดในช่วงนั้นๆ ว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร หากมีแนวโน้มลดต่ำลงมากอีก อาจทำให้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยมากขึ้น“ตอนนี้ราคาข้าวอยู่ที่ตันละ ประมาณ 6,000-7,000 บาท ก็ถือว่าต่ำแล้ว แต่ถ้ามีข้าวนาปรังรอบ 3 ออกมาอีก ก็ห่วงว่าราคาจะลดลงไปอีก จึงได้สั่งการให้ค้าภายในจัดหวัดดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้จัดตลาดนัดข้าวเปลือกทันที เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณมาก และช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่แบบเฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนข้าวนาปรังที่เหลือ และนาปีที่จะออกสู่ตลาดช่วงเดือนพ.ย.นี้เป็นต้นไป หากยังไม่มีรัฐบาลที่แท้จริง สำนักงานงบประมาณให้คำแนะนำไว้ว่า ให้จัดเป็นโครงการขนาดเล็กและของงบประมาณดำเนินการในระยะสั้น เพื่อให้กกต.พิจารณาช่วยเหลือชาวนาได้”อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า ราคาข้าวจากนี้อาจไม่ปรับตัวลดลงต่ำมาก เพราะหลายตลาดมีความต้องการข้าวจากไทยมากขึ้น เช่น จีน ขณะเดียวกันสถานการณ์ภัยแล้งในหลายประเทศอาจมีความรุนแรงจนต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น ส่วนแผนที่จะให้ชะลอการระบายข้าวให้ผู้ส่งออกที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาขอซื้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยตรงนั้น ได้รับคำชี้แจงจากกรมการค้าต่างประเทศว่า วิธีการนี้ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ เพราะขายตามราคาตลาด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เร่งแก้ข้าวเปลือกตกต่ำ

Posts related