พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ว่ากระทรวงเตรียมเชิญผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคมาหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดูแลราคาสินค้าเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งหลังจากการหารือแล้วจะทำให้ทราบว่าควรต่ออายุมาตรการตรึงราคาสินค้าเพิ่มเติมจากเดิมที่มาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจะสิ้นสุดมาตรการ 30 พ.ย.นี้“การต่ออายุมาตรการหรือไม่ต้องดูสถานการณ์ก่อน โดยจะเรียกผู้ประกอบการสินค้ามาคุย เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งยอมรับว่าราคาสินค้ามีความผันผวน แต่อยากให้ทุกคนนึกถึงผลประโยชน์ของชาติยืนยันว่าผมไม่ใช่นักการเมือง ไม่มีผลประโยชน์ระหว่างเจรจากับเอกชนแน่นอน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย กระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามกลไกตลาดโดยเน้นไม่ให้มีการผูกขาด กักตุนสินค้าและให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอ พร้อมส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึงเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค เช่นการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดสินค้าสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม หากมาตรการต่าง ๆ ไม่สามารถจัดการปัญหาค่าครองชีพได้อย่างเหมาะสม กระทรวงพาณิชย์จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุมราคาสินค้าสินค้าที่จำเป็นแก่การดำรงชีพของประชาชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เล็งคุมราคาสินค้า

Posts related