นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมเสนอให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ให้เสนอ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณา กรอบการขอกู้เงินเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปชำระค่าข้าวให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำนาปี 2556/57 ซึ่งยังเหลือวงเงินที่ต้องชำระอีก ประมาณ 70,000 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ที่กระทรวงพาณิชย์สามารถคืนเงินยืมจากงบกลางจำนวน 20,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วสำหรับวงเงินที่จะขอกู้เพิ่มเบื้องต้น พิจารณาภายในกรอบการวันเลือกตั้งเดิม ในวันที่ 20 ก.ค. 57 หรือ รัฐบาลจะมีเวลารักษาการอีกประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่รัฐสามารถระบายข้าวและนำเงินมาคืนคลังได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลต้องรักษาการเป็นเวลานานออกไปอีกก็จะพิจารณาในการกู้ยืนมากกว่า 20,000 ล้านบาทก็ได้ ส่วนแผนระบายข้าวของรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไป ทั้งช่องทางการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปและการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวมถึงการเจรจาช่องทางอื่น ๆทั้งแบบรัฐต่อรัฐและแบบให้เอกชนนำคำสั่งซื้อต่างประเทศมาขอซื้อกับกรมการค้าต่างประเทศโดยตรง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทุกวิธีทางไม่ได้ทำให้ราคาข้าวในประเทศตกลง เพราะการระบายทุกครั้งจะอ้างอิงราคาตลาด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เล็งยืมงบกลางอีก 2 หมื่นล้าน

Posts related