นายสันติชัยสารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยในระหว่างการนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อที่ห้างบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่นิยมใช้มาก3 รายการ คือ สบู่ แชมพู และผงซักฟอกเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้ออกผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากถึง 20-30 ขนาดทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการซื้อสินค้า เพราะมีขนาดให้เลือกเป็นจำนวนมาก   “ที่ออกมาตรวจครั้งนี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าแต่ละสินค้ามีการออกผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร มีการลดขนาดเพื่อให้ยังคงจำหน่ายได้ในราคาเดิมจริงหรือไม่ก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดไปหารือกับผู้ผลิต คือ สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทยและผลิตภัณฑ์ชำระล้างในวันที่28 เม.ย.นี้ โดยแนวทางในการหารือ กรมฯจะขอความร่วมมือจากผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าโดยมีขนาดและมาตรฐานเดียวกันและไม่ทำผลิตภัณฑ์ให้มีจำนวนมากจนเกินไป เพราะเป็นการสร้างความสับสนให้ผู้บริโภค”   อย่างไรก็ตามกรมฯ จะเน้นการตรวจสอบปริมาณและขนาดบรรจุอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบสอบพบว่าปริมาณไม่ตรงตามที่ระบุไว้ จะมีการเอาผิดตามกฎหมายชั่งตวงวัด ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท และหากมีเจตนาดำเนินการเพื่อเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจะใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามาจัดการ โทษฐานค้ากำไรเกินควร มีโทษจำคุก7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   นายสันติชัยกล่าวว่า กรมฯยังได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบกลุ่มสินค้าดังกล่าวที่ขายตามตลาดนัดต่างๆ ด้วยหลังจากมีการร้องเรียนว่ามีผู้ค้าในตลาดนัดบางรายนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุหีบห่อเองซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากมีการตรวจสอบพบ ก็จะดำเนินคดีเช่นเดียวกัน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เล็งหารือผู้ผลิตสินค้าห้ามมีหลายขนาด

Posts related