นางศรีรัตน์รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังหารือกับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน  205 สินค้ายินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการในการตรึงราคาสินค้าเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนถึงสิ้นเดือน พ.ย. 57 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยมาตรการดังกล่าวเเป็นเพียงชั่วคราวที่กระทรวงขอความร่วมกับภาคเอกชน  แต่หากสินค้าประเภทใดมีต้นทุนสูงก็จะมีการพิจารณาเป็นรายการสินค้าไป                   “ยืนยันว่าสินค้าส่วนใหญ่กว่า99%  ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา หรือขอขึ้นราคาในช่วงนี้   ส่วนนมผง ที่ขอขึ้นราคาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นแต่ก็จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  และราคาขายยังคงเป็นราคาเดิม”                 สำหรับตัวแทนจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าร่วมประชุมมี 20 สมาคม และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ 13 ราย  เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชำระล้างและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล, สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม, สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว, สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย,  สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, สมาคมโรงงานน้ำปลาแห่งประเทศไทย,  สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย                 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย,  สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร,  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,  สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย,  สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย,  สมาคมผู้ค้าปลีกไทย,  กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กกล้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ฯ                 ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด, บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) น้ำมันหล่อลื่น, บริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด,  บริษัท มี้ดจอนห์สัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด,  บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด,  บริษัทสายไฟฟ้าไทยยาซากิ จำกัด, บริษัท สายไฟฟ้าบางกอก เคเบิ้ล จำกัด,  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เอาอยู่กล่อมผู้ผลิตสินค้าตรึงราคา

Posts related