พาณิชย์รับลูกข้อตกลงนายกฯจีนสั่งกรมการค้าต่างประเทศเร่งเดินหน้าเจรจาขายข้าวให้มณฑลใหญ่ของจีน คุยโวขายได้กว่าปีละ 1 ล้านตันแน่
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่าง ๆ ของจีน เพื่อดำเนินการให้ข้อตกลงในการสั่งซื้อข้าวของไทยปีละ1 ล้านตันและยางพาราปีละ 2 แสนตัน ระหว่างนายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีไทย มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพราะถือเป็นเป้าหมายที่ผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมกันกำหนดไว้ ขณะเดียวกันยังให้เร่งทำแผนการค้าข้าวเป็นรายมณฑลของจีนเพื่อให้ขายข้าวได้มากขึ้น เพราะขณะนี้ในบางมณฑลของจีนที่มีกำลังซื้อมากกำลังต้องการข้าวหอมมะลิเป็นจำนวนมาก ทั้งมณฑลกวางโจว เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง และฟูเจี้ยน เป็นต้น ขณะที่มณฑลอื่นที่ไม่มีกำลังซื้อมากพอก็อาจต้องการข้าวขาว 5% ด้วยเช่นกัน โดยเบื้องต้น เชื่อว่าการขายข้าวให้จีนในแต่ละปีนั้นจะได้มากกว่า 1 ล้านตัน เพราะขณะนี้จีนมีความต้องการข้าวเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศในแอฟริกาที่จีนเข้าไปลงทุน ขณะที่ไทยในเวลานี้อยู่ในฐานะที่ดีมากเพราะมีข้าวที่พร้อมจะส่งมอบให้กับจีนได้ทันที และปริมาณการขายข้าวให้จีนตามเป้าหมายของผู้นำของทั้ง 2 ประเทศครั้งนี้ไม่รวมกับการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (บราเทอร์เทรด) ที่ไทยกับจีนได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือไปก่อนหน้านี้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์โวขายข้าวให้จีนได้มากกว่าปีละ1 ล้านตัน

Posts related