รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เตรียมส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางในการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบกรณีที่ผู้บริโภคทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยตามสถานที่จัดงานเทศกาลใหญ่ๆทั่วประเทศ เช่น งานกาชาด  ลอยกระทง  สงกรานต์  งานแสดงสินค้า เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือบริโภคในเชิงรุกได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการจัดงานใหญ่ๆที่มีประชาชนเข้าไปเที่ยวจำนวนมากจะมีปัญหาเรื่องการจำหน่ายสินค้าที่เกินราคาและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นต้น  “ ยอมรับว่าตามงานใหญ่ๆแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวเช่น งานลอยกระทง ก็จะมีในสุโขทัย หรือ เชียงใหม่เป็นต้นที่มีประชาชนที่เป็นคนไทยและต่างประเทศไปเยอะซึ่งการจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนตามงานก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบและสามารถเข้าไปตักเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีเนื่องจากตามงานใหญ่ๆเชื่อว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสในการปรับราคาสินค้าหลายเปอร์เซ็นต์แน่นอน” อย่างไรก็ตามในการพิจารณาเกี่ยวกับราคาสินค้าที่จำหน่ายในอัตราสูงเกินความจริงตามงานโดยเฉพาะกลุ่มอาหารที่มีปัญหาการร้องเรียนบ่อยที่สุดนั้นก็จะดูเรื่องของค่าเช่าสถานที่ด้วยเนื่องจากการจัดงานบางแห่งมีการเก็บค่าเช่าแพงก็ต้องเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนเป็นต้น     ส่วนสถานการณ์ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์1569 สายด่วนกรมการค้าภายใน ในปี 57 เฉลี่ยที่เดือนละ 100กว่ารายซึ่งมีสัดส่วนที่น้อยกว่าปีก่อนที่มีการร้องเรียนทั้งปี 5,000-6,000 รายหรือเฉลี่ยเดือนละ 300-400 รายสาเหตุมาจากสถานการณ์ราคาสินค้าในภาพรวมปรับราคาไม่มากนักจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจจนผู้ประกอบการยังไม่มีการปรับขึ้นราคาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้ผู้บริโภคไม่มีอารมณ์ในการซื้อสินค้าและบริการมากนัก  ส่วนปัญหาการร้องเรียนในปีนี้ส่วนใหญ่มาจากกรณีของชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจากการนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลราคาอาหารที่แพง ไม่มีการปิดป้ายราคาสินค้า เป็นต้นโดยในส่วนของราคาอาหารนั้นพบว่าในบางพื้นที่มีการปรับขึ้นราคาจานด่วนที่มีกับข้าวเพียง2 อย่างจากเดิมราคา 30 บาท เป็น 35-40 บาท ซึ่งเป็นราคาก้าวกระโดดจนสร้างความเดือดร้อนของชาวนาอย่างมาก  ทั้งนี้ราคาสินค้าประเภทอาหารที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆมาริมฟุตบาทและตามชุมชนต่างๆ แต่ในร้านห้างสรรพสินค้าไม่มากนักเพราะเจ้าของพื้นที่ห้างฯมีการคุมเข้มเรื่องราคาอาหารจานด่วนหลังจากที่หลายห้างฯได้รับการขอความร่วมมือจากกรมการค้าภายในเพื่อให้ช่วยตรึงราคาสินค้าในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว +++++

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ไล่เช็คบิลพ่อค้าในงานเทศกาล

Posts related