นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ในการส่งเสริมการขายและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ พร้อมกันทั่วประเทศตลอดเดือน ก.ค. 57 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และเพิ่มความอยู่ดีมีสุขให้คนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในงาน“ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม”ครั้งที่ 4“กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากร้านค้าส่งจำนวน 80 ราย และร้านค้าปลีกเครือข่ายกว่า 6,200 ร้านทั่วประเทศร่วมมือร่วมใจกันนำสินค้าในร้านมาลด แลก แจก แถมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้า และช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค”ทั้งนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหาร เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืชน้ำพริกเผา ซอสปรุงรส ส่วนสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเช่น โฟมล้างหน้า แป้งหอมเย็น สบู่เหลวผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจานยากันยุง น้ำหอม เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ จับมือโชวห่วยขายสินค้าราคาพิเศษ

Posts related