วันนี้(14ก.ค) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กล่าวว่า ได้เชิญผู้บริหารของบริษัททรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกันพิจารณาหามาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้ใช้บริการของบริษัททรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ที่จะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการจากกรณีที่สัญญาร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิกระหว่างบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)กับบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)จะครบกำหนดลงในวันที่30 ก.ย.57 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด(มหาชน)จะไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไปโดยพิจารณาหามาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ในระบบอีกประมาณ 2๐,๐๐๐ราย ส่วนสมาชิกจำนวนหนึ่งได้สมัครใจโอนย้ายไปยังบริษัททรูวิชั่นส์ กรุ๊ปส์ จำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากสำนักงานกสทช.แล้วโดยมีแรงจูงใจให้กับสมาชิกด้วยการสามารถรับชมช่องรายการในระบบ HD เพิ่มขึ้นโดยอนุกรรมการฯ ให้บริษัททรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ตรวจสอบเรื่องสัญญากับสมาชิกที่โอนย้ายเข้ามาในระบบใหม่ซึ่งต้องเป็นสัญญาที่เป็นไปตามประกาศกสทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกพ.ศ.2556 และหากสมาชิกเดิมรายใดไม่ยินดีจะเป็นสมาชิกต่อหลังสัญญาสัมปทานหมดลงสามารถยุติได้โดยที่บริษัทจะต้องคืนเงินสมาชิกที่คงค้างได้อย่างครบถ้วนด้านนายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า บริษัทได้ส่งแผนการรองรับการสิ้นสุดสัญญามาให้สำนักงาน กสทช.แล้วและได้ประชาสัมพันธ็ให้ผู้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมารวมถึงแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการภายใต้สัญญาให้บริการที่ทำไว้เช่น การหยุดให้บริการการคืนเงินค่าบริการที่จ่ายล่วงหน้า การคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียกเก็บค่าบริการค้างจ่ายผ่านช่องทางต่างๆ คอลเซ็นเตอร์ 02-7252525และระบบอัตโนมัติศูนย์บริการลูกค้าของบริษัททรูฯ เว็บไซต์ โซเซียล มีเดียทุกช่องทางการแจ้งข้อความผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในรายการต่างๆของบริษัททรูฯ ข้อความสั้นและพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯที่ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พิจารณามาตรการดูแลลูกค้าทรูวิชั่นส์หลังหมดสัมปทาน

Posts related