นายชูเกียรติ โอกาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาสต็อกข้าวที่มีอยู่ 17-18 ล้านตันให้เหลือ 5 ล้านตัน  เนื่องจากปริมาณสต็อกข้าวที่มากทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับราคาลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทางระบายข้าวหากเป็นข้าวเก่ามากๆ โดยเฉพาะปลายข้าวก็ต้องนำมาทำเป็นอาหารสัตว์และทำเป็นอาทานอล หรือข้าวเก่าที่อยู่ในสภาพที่ยังรับประทานได้ก็ขายในราคาถูก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเริ่มนับหนึ่งใหม่ในอุตสาหกรรมข้าว   “ตอนนี้ทุกอย่างมีปัญหาหมดเกี่ยวกับเรื่องข้าวทั้งคุณภาพ สต็อกข้าวที่ขายไม่ได้ ปัญหาการทุจริตในโครงการ งบประมาณในการดำเนินงาน ผู้ส่งออกข้าว และชาวนา ซึ่งหากปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆ รับรองว่า รัฐบาลและเอกชนก็ต้องหาแก้ปัญหาของเก่าๆ จนไม่มีเวลาได้พัฒนาวงการข้าว”   อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการแก้ปัญหาสต็อกข้าวที่อยู่ในปัจจุบันคงใช้เวลาประมาณ 3 ปีที่จะทำให้สต็อกเหลือ 5 ล้านตัน เพราะจะมีข้าวใหม่ในแต่ละปีทะยอยเข้ามาอยู่ในสต็อกปีละหลายล้านตัน  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พ่อค้าแนะรัฐโละสต๊อกเหลือ 5 ล้านตัน

Posts related