นายสมชาติสร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า  ขณะนี้ศาลจังหวัดจันทบุรีมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราในเขตอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ราย ให้ได้รับโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542  ตามที่กรมการค้าภายในสั่งดำเนินคดีหลังจากที่กรมณ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกร ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบบรรดาพ่อค้าเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า ด้านการชั่งน้ำหนักซื้อขายสินค้าเกษตร และได้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำความผิด   สำหรับผู้ประกอบการรายแรกได้ดัดแปลงเครื่องชั่งชนิดที่ใช้สปริงพิกัดกำลัง60 กิโลกรัม จำนวน   1 เครื่องโดยเพิ่มสปริงทำเป็นรางเลื่อนเข้าหรือออกเพื่อให้สปริงเลื่อนเข้าไปรองรับส่วนรับน้ำหนักเมื่อชั่งสอบเทียบน้ำหนัก 40 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก 37.8 กิโลกรัม(น้ำหนักขาด 2.2 กิโลกรัม) และเมื่อสอบเทียบน้ำหนัก60 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก 55.6 กิโลกรัม (น้ำหนักขาด 4.4 กิโลกรัม)   ส่วนรายที่ 2 ได้ดัดแปลงเครื่องชั่งชนิดที่ใช้สปริงพิกัดกำลัง60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยเพิ่มรีโมทคอนโทรลบังคับสปริงรางเลื่อนเพื่อเลื่อนเข้าหรือออกให้สปริงเลื่อนเข้าไปรองรับส่วนรับน้ำหนัก  เมื่อชั่งสอบเทียบน้ำหนัก40 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก 38.2 กิโลกรัม (น้ำหนักขาด 1.8 กิโลกรัม)และเมื่อสอบเทียบน้ำหนัก 60 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก 56.4 กิโลกรัม(น้ำหนักขาด 3.6 กิโลกรัม)                “ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง 2 ราย จำคุก 2 ปี ปรับ 80,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 40,000 บาทและริบเครื่องชั่งของกลาง”   นายสมชาติ กล่าวว่ากรมฯยังให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนและเกษตรกรและขอเตือนผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่กระทำความผิด อาทิใช้เครื่องชั่งทำด้วยพลาสติกและเครื่องชั่งที่มีความเที่ยงตรงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด   หรือสภาพเครื่องชั่งชำรุดทรุดโทรม  หากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะทำการยึดเครี่องชั่งดังกล่าวเพื่อมิให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักนั้นต่อไปและเมื่อตรวจพบว่ามีเจตนาใช้เพื่อเอาเปรียบทางการค้าจะดำเนินการตามกฎหมายทันที   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฟันพ่อค้าขี้โกงเครื่องชั่ง

Posts related