นายสมเกียรติ  ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมจะอนุมัติให้มีการนำเข้าไก่สดแปรรูปจากไทยแล้ว หลังจากที่ได้ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไทยตั้งแต่ปี  47 เนื่องจากปัญหาโรคไข้หวัดนก ซึ่งถือเป็นความสำเร็จหลังจากที่กรมฯ ได้มีการประชุมเจรจาและเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์เปิดให้นำเข้าไก่สดแปรรูปจากไทยมาโดยตลอด   “เป็นข่าวดีล่าสุดสำหรับผู้ส่งออกไก่ของไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีหลายประเทศที่เคยห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสดจากไทย ก็ได้อนุญาตทยอยให้นำเข้าไก่สดแปรรูปจากไทยแล้ว เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น บาห์เรน ฮ่องกง แอฟริกาใต้ รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”   ทั้งนี้การที่ฟิลิปปินส์อนุญาตให้นำเข้าไก่ไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเทศ จะเป็นการย้ำถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไทยในตลาดโลก ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความสำคัญในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า หรือรักษาสถานะหนึ่งในประเทศผู้นำการส่งออกเนื้อไก่ของโลกให้ได้ต่อไป  นายสมเกียรติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยสามารถส่งออกไก่สดไปยังทุกประเทศ ยกเว้นฟิลิปปินส์ โดยตลาดส่งออกใหญ่ของไทยในอาเซียน ได้แก่ ลาว  พม่า กัมพูชา และสิงคโปร์ หากไทยสามารถส่งออกไก่สดไปยังฟิลิปปินส์ได้อีก ก็จะยิ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไก่ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  และ ตลาดโลกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ดี และปลอดภัยต่อการบริโภค ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลกมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับ 4 ของโลก รองจากบราซิล สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป  โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (52-56) ไทยมีแนวโน้มส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น เฉลี่ย 9%  ต่อปี ในปี 56 ซึ่งไทยส่งออกเนื้อไก่รวมมูลค่า 66,325 ล้านบาท  ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 38.93%, สหภาพยุโรป 37.85%, อาเซียน 14.02% และประเทศอื่นๆ  9.2%  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฟิลิปปินส์จ่อเลิกแบนไก่ไทย

Posts related