ไทย-สิงคโปร์ฟื้นการประชุมเศรษฐกิจหลังหยุดมานานถึง 8 ปี
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยได้ร่วมประชุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรี รมว.การค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เพื่อหาทางถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน หลังจากที่ไม่ได้ประชุมกันมาเกือบ 8 ปี โดยจะนำผลการประชุมและความร่วมมือที่ได้มารายงานให้ผู้นำทั้งสองประเทศที่มีกำหนดจะพบกันในวันที่ 26-27 พ.ย. 56
ทั้งนี้การประชุมทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยเฉพาะการเพิ่มความร่วมมือในด้านที่แต่ละฝ่ายมีความโดดเด่น โดยเฉพาะการลงทุนการท่องเที่ยวเรือสำราญ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า หากร่วมมือกันจะสามารถขยายเชื่อมต่อการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้ ซึ่งไทยก็เห็นด้วยและพร้อมที่จะร่วมมือในการลงทุน ขณะเดียวกัน ไทยได้เสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการตลาดสินค้าประเภทเอนิเมชั่น และเพิ่มความร่วมมือในสาขาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต ขณะที่สิงคโปร์มีความศักยภาพในด้านการตลาด และกระจายสินค้า สามารถที่จะช่วยทำตลาดให้กับสินค้าไทยได้
ส่วนสิงคโปร์ได้แสดงความสนใจในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการลงทุน 2 ล้านล้าน และโครงการด้านพลังงาน รวมทั้งยังได้หารือในการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านพิธีการศุลกากรด้วย “ทั้งสองประเทศมีโอกาสที่จะร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันที่สูงขึ้น อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต” ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยในปี 55 การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่ารวม 18,668 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 2.82% แบ่งเป็นการส่งออกของไทยไปสิงคโปร์ มีมูลค่า 10,835.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 7,832.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฟื้นสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-สิงคโปร์

Posts related