ฟูจิซีร็อกซ์ปรับกลยุทธ์ รุกตลาดโซลูชั่นงานพิมพ์แบบครบวงจร ชี้แนวโน้มเอาต์ซอร์สงานเอกสารมาแรง นายสมมาตร บุณยะสุนานนท์ รองประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทถือเป็นเจ้าแรกในตลาด ที่หันมาทำตลาดโซลูชั่นด้านการจัดการเอกสารสำหรับองค์กรต่าง ๆ แบบโซลูชั่นครบวงจร แทนการขายผลิตภัณฑ์แบบเดิม ๆ โดยเริ่มปรับกลยุทธ์ตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมา ปรับปรุงวิธีการจัดการ และกระบวนการทำงานทางด้านงานเอกสารให้ครบวงจร ด้วยดอคคิวเม้นท์ ไลฟ์ ไซเคิล ตั้งแต่การสร้างเอกสาร อนุมัติ แจกจ่าย และการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหา ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง แก้ไขปัญหาในสำนักงานได้ทุกขั้นตอน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ปัจจุบันมีสัดส่วนการขายแบบเป็นโซลูชั่นกว่า 80 % จาก 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือสินค้าสำนักงาน สินค้าโปรดักชั่น และธุรกิจให้บริการจัดการเอกสาร หรือ ฟูจิ ซีร็อกซ์ โกลบอล เซอร์วิสเซส กลุ่มที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงขึ้น คือ ธุรกิจให้บริการจัดการเอกสาร เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีช่วยประหยัดงบประมาณให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ไม่ต่ำกว่า 10-15 % เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องบริหารจัดการกับเอกสารจำนวนมากในแต่ละวัน เช่น ลูกค้ากลุ่มการเงินการธนาคาร กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มประกัน ธุรกิจค้าปลีก และสินเชื่อ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฟูจิซีร็อกซ์เน้นงานพิมพ์ครบวงจร

Posts related