วันนี้(19 ก.ย.) นายทาสุยะ ทานากะ รองประธานบริหาร อาวุโส กลุ่มธุรกิจเอเชีย บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด เปิดเผยว่า ฟูจิตสึ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อให้การบริการงานในการทำธุรกิจทั่วโลกมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค  ซึ่งจะมีผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงที่สามารถตัดสินในการการนำธุรกิจได้ทันที จากเดิมที่ต้องรายงานตรงต่อซีอีโอที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ยังมีแผนขยายธุรกิจในเอเชียที่ไม่นับรวมญี่ปุ่นให้มีอัตราการเติบโตมากขึ้นเป็นเลขสองหลัก จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเลขหลักเดียวเท่านั้น โดยการนำเสนอโซลูชั่นและฮาร์ดแวร์ ให้กับกลุ่มธุรกิจในภาคการผลิตและค้าปลีก และจะตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาที่สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจทั่วเอเชีย ด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาธุรกิจให้ลูกค้าในท้องถิ่นนั้นให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยการใช้ไอซีที สำหรับในประเทศไทยฟูจิตสึจะพยายามเพิ่มจำนวนลูกค้าบริษัทคนไทย และลูกค้าภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย โดยจะนำเสนอให้ส่วนของโซลูชั่นซอร์ฟแวร์ คลาด์คอมพิวติ้งและการบริการ โดยปัจจุบันลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการผลิต อย่างไรก็ตามจากการที่ประเทศไทยกำลังมีนโยบายดิจิตอล อีโคนิมี่ นั้น  ที่ผ่านมาฟูจิตสึที่ญี่ปุ่นก็ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นให้กับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจำนวนมาก สำหรับในไทยฟูจิตสึเตรียมทีมขายและผู้เชียวชาญเฉพาะ เพื่อนำเสนอบริการและโซลูชั่นต่างๆ ให้กับหน่วยงานในกระทรวงต่างๆที่ต้องการนำไอซีทีไปช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนในเรื่องต่างๆ เชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้ฟูจิตสึในไทยมีอัตราการเติบโตได้ ด้าน นายมาซายูกิ คูนิมารู ประธาน บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฟูจิตสึ จะใช้ประเทศไทยเป็นฮับในการขยายธุรกิจในภูมิภาคอินโดไช่นา เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิศาสตร์และระบบโลจิติกส์ที่ดีในภูมิภาคนี้ ซึ่งการขยายธุรกิจในไทยจะเน้นเรื่องคลาด์ คอมพิวติ้ง แอพพลิเคชั่นและโซลูชั่น โดยนำไอซีทีมาช่วยสนับสนุนลูกค้าในไทย แม้ว่าการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของไทยจะยังมีไม่มาก แต่ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ยังสามารถเข้าไปเจาะตลาดได้ โดยจะเน้นในกลุ่ม ธนาคาร ประกันภัย ลิสซิ่ง ฯลฯ สำหรับรายได้ของฟิจิตสึทั่วโลกในปีงบประมาณสิ้นสุด วันที่  31 มี.ค. 57  มีรายได้จำนวน  46,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ฟูจิตสึ”ปรับโครงสร้างบริหารรุกธุรกิจทั่วโลก

Posts related