“กสท”เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย กสทช. สูญเกือบ 3 แสนล้านบาท ออกประกาศเยียวยา 1800 เมกะเฮิรตซ์ ชี้ ลูกค้า 17 ล้านหายจากระบบสัมปทานของ ทรูมูฟ-ดีพีซี ต้องเป็นของ กสท
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอยกเลิกเพิกถอนมติกสทช.ที่ออกประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดสัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ 2556 (ประกาศเยียวยาคลื่น1800 เมกะเฮิรตซ์) ต่อศาลปกครอง เพราะทำให้กสท ต้องเสียลูกค้าในสัญญาสัมปทาน 17 ล้านราย  สำหรับมูลค่าความเสียหายบอร์ดให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาอีกรอบ  ให้เกิดความรอบครอบใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากจะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมที่กสท ต้องจ่ายให้ศาลด้วย โดยเบื้องต้นบอร์ดอนุมัติกรอบงบค่าธรรมเนียมสูงสุด ไว้ที่ 280 ล้านบาท ในการฟ้องร้องครั้งนี้  คาดว่าภายในเดือนต.ค. จะฟ้องร้องได้ นายกิตติศักดิ์  กล่าวต่อว่า  ประกาศเยียวยาคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขัดต่อกฏหมาย 3ประเด็น คือ 1.ประกาศดังกล่าวกำหนดให้เจ้าของสัมปทานคือ กสท และผู้รับสัมปทานคือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน (ดีพีซี) เป็นผู้ให้บริการต่อไปในช่วงประกาศเยียวยา ทั้งๆ ที่ผู้รับสัมปทานมีข้อจำกัดของกฏหมายในการให้บริการตามมาตรา 80 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งสิทธิการบริหารจัดการของผู้รับสัมปทานต้องหมดลงตั้งแต่ในวันที่ 15  ก.ย. ที่ผ่านมาแล้ว 2.ประเด็นการใช้คลื่นความถี่ที่จะไม่ขัดต่อมาตรา 46 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยระบุว่าผู้รับสัมปทานสามารถบริหารคลื่นความถี่ได้เฉพาะในช่วงที่อยู่ในสัมปทานเท่านั้น ดังนั้น การใช้คลื่นความถี่ภายหลังหมดสัญญาสัมปทานผู้รับสัมปทานคือทรูมูฟ และดีพีซี จึงไม่มีสิทธินำคลื่นดังกล่าวมาบริหารจัดการ  แต่กสท มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เพราะเป็นผู้รับใบอนุญาต 3.ประกาศดังกล่าวเร่งรัดให้โอนย้ายออกจากระบบ ทำให้กสท เป็นผู้เสียหายโดยตรง เนื่องจากลูกค้าทั้งหมดภายใต้สัญญาสัมปทานราว 17 ล้านเลขหมายจะต้องย้ายมาอยู่ในระบบ 3จี มาย (3G My) ของกสท แทน และยังไม่เป็นไปตามประกาศเอ็มเอ็มพี (MMP) ที่ระบุให้โอนย้ายแบบยินยอมสมัครใจเท่านั้น ทำให้ลูกค้าดังกล่าวย้ายออกจากระบบทั้งหมด  รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า  กสท ได้คิดค่าเสียหายจากการออกประกาศเยียวยาดังกล่าว โดยใช้การคำนวนจากการนำอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (อาปู้) ของกสทซึ่งมีอัตราขั้นต่ำอยู่ที่ราว 200-300 บาทต่อเดือน คูณด้วยจำนวนผู้ใช้บริการทั้ง  17 ล้านเลขหมาย และคิดรวมกับรายได้ไปจนถึงการสิ้นสุดใบอนุญาตของกสทในปี 2568 ที่สามารถให้บริการ 3จี มาย (12ปี) จะได้มูลค่าความเสียหายสูงถึง 275,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฟ้องกสทช. เยียวยาคลื่น1800 “กสท”ยับ2.7แสนล้าน

Posts related