ภาพถ่ายดาวหางไอซอน หนึ่งเดียวที่ทีมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ถ่ายได้เพียงเสี้ยววินาที ช่วงเวลาประมาณ 05.40 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ  จุดชมวิวดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาพดาวหางไอซอน

Posts related