ศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคู่มือแบบย่อเพื่อให้ผู้ประกอบการที่คิดจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 4 ประเทศที่เรียกสั้น ๆ ว่า CLMV ซึ่งได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ได้รับทราบถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในกลุ่มประเทศที่ว่า ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่กลุ่มนักลงทุนทั้งจากไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่เป็นการเปิดเสรีทางด้านการค้า การบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความมั่นคง และสังคม-วัฒนธรรมด้วย การที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปประกอบธุรกิจในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการเข้าไปทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งหากท่านทราบถึงการปฏิบัติตัวดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมจะได้รับความร่วมมือที่ดีกลับมา ในบทความนี้ศูนย์ฯ จะขอเล่าถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้ประกอบการควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. ในการประชุมไม่ควรให้ประธานฝ่ายกัมพูชาและผู้ที่อาวุโสที่สุดเริ่มรับประทานอาหารก่อน 2. ผู้หญิงควรแต่งตัวเรียบร้อย มิดชิด ผู้ชายควรใส่เสื้อมีปก สวมกางเกงขายาว 3. ควรก้มหัวเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านบุคคลที่กำลังสนทนากันอยู่ 4. ควรใช้มือทั้ง 2 ข้างหรือมือขวาในการส่งของให้กัน 5. ไม่ควรวิจารณ์การเมือง 6. ไม่ควรถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางทหาร 7. การมอบของขวัญที่ระลึกไม่ควรใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาว เพราะสื่อถึงการไว้ทุกข์ ควรใช้กระดาษที่มีสีสัน 8. ไม่ควรวางหรือสัมผัสมือชาวกัมพูชาในระหว่างถ่ายรูป เพราะเป็นการเสียมารยาท 9. ชาวกัมพูชาสามารถฟังภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี จึงไม่ควรพูดลับหลังและใช้คำสุภาพในการประชุม 10. สามารถใช้จ่ายเงินได้ทุกสกุล แต่ส่วนมากจะใช้เงินสกุลเรียลของกัมพูชา ดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาท.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 30 เมษายน 2557

Posts related