ก้าวไปสู่เออีซีด้วยกัน  บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตจัดงาน TokioMarine Life Seminar 2014 ภายใต้ theme : AEC Moving Together เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ สร้างสรรค์แนวคิดอันจะนำไปสู่การใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือเออีซี อันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจแต่ยังมีแง่มุมอื่น ๆ ให้ศึกษา เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีเป็นการเปิดโอกาสให้กับการหมุนเวียนคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร หากสามารถหากลยุทธ์เชิงรุกและรับก็จะทำให้องค์กรได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและประสบความสำเร็จ ปศุสัตว์สู่อาเซียน  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวงการสัตวแพทย์และอุตสาห กรรมปศุสัตว์ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 สมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเซีย (FAVA) และบริษัทวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์เอเชีย แปซิฟิค จึงได้ตกลงทำความร่วมมือระหว่างกันเพื่อยกระดับวงการสัตวแพทย์ผ่านการจัดประชุมสัมมนา รวมถึงมอบทุนการศึกษาการฝึกอบรมทางวิชาการในงานแสดงสินค้า VIVAsia และ ILDEXExhibitions ระหว่างปี 2557–2559 โดยจะมีพิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-15.00 น. ณ เดอะ เรสซิเดนซ์ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ โดยมีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นายโยฮันเนิส อันดรีย์ บัวร์ และคณะให้การต้อนรับ เลื่อนจัดสัมมนาอาเซียน  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย เลื่อนกำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง ASEAN Connectivity เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบันไม่สงบ จากเดิมในวันที่ 20 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องซาลอน B ชั้น 2 โรงเเรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดกรุงเทพมหานคร ฟังการอภิปรายหัวข้อ “ASEAN Connectivity จากแผนแม่บทสู่โอกาสทางการค้าสินค้าและบริการ” และ “ASEAN Connectivity กับโลจิสติกส์  : อุปสรรคและกฎระเบียบ สู่ตลาดเพื่อนบ้าน” ผู้สนใจเข้าร่วมงานกรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ภายในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2507-7194 หรือ 0-2507-7629 เเละ 0-2507-7376.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

Posts related