นายสมหมาย ภาษี รมว.การคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้พิจารณาภาษีมรดก ซึ่งจะออกเป็นพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ โดยจะให้มีการลดหย่อยผ่อนคลายมากขึ้นทั้งการเก็บอัตราเดียว 10% ซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับภาษีมรดกของประเทศญี่ปุ่นที่เก็บอัตรา33% นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นให้กับมรดกที่ไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยการคิดมูลค่ามรดกยังให้นำไปหักกับหนี้สินของเจ้าของมรดกก่อนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ไม่ให้หนีการเสียภาษีมรดกหรือการโอนเงินไปต่างประเทศแทนอย่างไรก็ตามในร่างกฎหมายได้กำหนดว่า การโอนทรัพย์สินมรดก (ที่มีทะเบียน) ทั้ง เงินฝาก หุ้น ตราสาร ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ก่อนเสียชีวิต 2 ปี จะต้องถูกนำมาคำนวณเป็นภาษีมรดกเพื่อป้องกันการโอนทรัพย์ก่อนเสียชีวิตผู้ที่หลีกเลี่ยงเสียภาษีมรดกมีโทษทางอาญาจำคุก 6 เดือนนอกจากนี้ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้ความชดเจนแล้วว่าคู่สามีภรรยาที่เสียชีวิตไม่ต้องเสียภาษีมรดก เพราะถือเป็นบุคคลคนเดียวกันรวมถึงคนที่ไม่ได้รับมรดกก็ได้รับการยกเว้นซึ่งการเก็บภาษีมรดกไม่ได้เพิ่มให้รายได้ของรัฐบาลมากแต่เป็นทำให้คนไทยรู้จักเสียภาษี เพราะคนรวยใช้ทรัพยากรของประเทศมากกว่าคนจนจึงควรต้องเสียภาษีมากกว่า“ขณะนี้ร่างกฎหมายภาษีมรดกอยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อมีการหารือรายละเอียดกับรัฐบาลได้ข้อยุติหมดแล้ว ต้องเสนอมาที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาต่อไป” นายสมหมายกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษีมรดกใกล้เป็นรูปร่าง

Posts related