วันนี้(17 ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสท. มีมติต่อใบอนุญาตช่องรายการทีวีดาวเทียม 2 ราย ได้แก่ ช่องรายการ OHO(โอโห้ ) บริษัท อาธีน่า มีเดีย จำกัด และช่องรายการMix 24 Variety (มิกซ์ ทเวนตี้โฟร์ วาไรตี้ )บริษัท มิกซ์วาไรตี้ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดใบอนุญาต 1 ปี จากกระบวนการใบอนุญาต 2 ปี โดยจะมีการติดตาม ตรวจสอบว่ามีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาหารและยาหรือไม่ซึ่งหากยังพบการกระทำผิด กสท.อาจจะมีการพักใช้ หรือเพิกถอบใบอนุญาต และมีคำสั่งให้ 2 ช่องรายการระงับการออกอากาศผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที หากไม่ปฎิบัติจะดำเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับวันละ 1แสนบาทในช่วงระยะเวลาการฝ่าฝืน “สำหรับการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้เพียง3 เดือนนั้น ถือว่าเป็นการควบคุมดูแล เนื่องจากทั้ง 2 ช่องได้จ่ายค่าปรับยอมรับผิดแล้วส่วนกรณีการจะต่อใบอนุญาตให้ครบ 2 ปีตามกระบวนการหรือไม่นั้นต้องนำมาพิจารณาอีกที แต่จะให้ยุติการต่อใบอนุญาตนั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากทั้ง 2 ช่องรายการยังมีคุณสมบัติเป็นผู้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามเงื่อนไข แต่กสท.จะใช้วิธีการกำกับดูแลแทน ”พ.อ.ดร.นที กล่าว นอกจากนี้กสท.ยังพิจารณาต่อใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงรายเดิมให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ทดลองออกอากาศถูกต้องเป็นเวลา 1 ปีและผู้ประกอบการรายใหม่ที่ขอนุญาตทดลองจะได้รับระยะเวลา 6 เดือนในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทดลองออกอากาศ แต่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตสามารถยื่นขอทดลองออกอากาศใหม่ได้ตามขั้นตอนภายใน90 วัน เพื่อเป็นการจัดระเบียบสถานีวิทยุ และกสท.ยังอนุมัติทดลองเพิ่ม 13 ใบ แบ่งเป็นบริการธุรกิจ11 ใบอนุญาต และบริการสาธารณะ 2ใบอนุญาตรวมอนุญาตไปแล้วทั้งสิ้น 3,975 ใบอนุญาต

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มติกสท.ต่อใบอนุญาตทีวีดาวเทียม 2 ช่อง 3 เดือน

Posts related