ที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวิสามัญสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน มีมติให้ขับไล่คณะกรรมการทั้งคณะ และเอาผิดทางกม.กับผูเกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มติเอกฉันท์ไล่บอร์ดออมสินทั้งคณะ

Posts related