ที่กระทรวงการคลัง เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 พ.ค.57 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ว่า ขณะนี้ เชื่อว่าการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ค้างอยู่ในดครงการรับจำนำข้าว กรอบวงเงิน 92,000 ล้านบาท จะดำเนินการได้ทันที และจะเป็นแรงหนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในปี 57 เติบโตเพิ่มอีก 0.2% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 2% เท่านั้น ขณะเดียวกัน เรื่องของการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 58 มั่นใจว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ทันในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยล่าสุดสำนักงบประมาณได้จัดทำรายละเอียด โดยจะใช้แบบร่างของงบประมาณปี 57 เป็นรูปแบบในการจัดทำ แต่คาดว่าการจัดทำใช้งบประมาณ ปี 58 คงใช้จำนวนเงินไม่มาก เพื่อไม่ให้มีผลผูกพันในรัฐบาลต่อไป เพราะการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ จะเน้นไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนี้ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจของ คสช. จะนำข้อมูลที่ได้จากการหารือในครั้งนี้ ไปหารือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกระทรวงการคลังเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 31 พ.ค.57 ก่อนนำเสนอความเห็นชอบให้กับคณะทำงานของ คสช. และจะสามารถประกาศแผนเศรษฐกิจได้ภายในสัปดาห์หน้า สำหรับโครงการเร่งด่วนที่กระทรวงการคลังเสนอมี 53 โครงการ แบ่งเป็น โครงการของหน่วยงานที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจมี 23 โครงการ เช่น การรวบรวมและจัดทำมาตรการสนับสนุนการลงทุนปี 57 การจัดทำประมาณการณ์รายได้ปีงบ 58 การศึกษาผลกระทบของการยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงิน ร่างพรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีปล่อยมลพิษทางน้ำ โครงการประกันนาข้าวปี 57 ขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ขยายเวลาลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ขยายเวลาลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมศุลกากร 5 โครงการ เป็นต้น นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) กล่าวว่า ธ.ก.ส. เตรียมปิดรับเงินบริจาคและเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้ คาดว่าจะได้เงินบริจาคและสมทบประมาณ 15,000 ล้านบาท  เร็วกว่ากำหนดเดิมในเดือน มิ.ย.นี้ คาดว่าจะได้เงิน 20,000 ล้านบาท เนื่องจาก ธ.ก.ส. ได้สำรองสภาพคล่อง 40,000 ล้านบาท และสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ( สบน.)  กู้เงินอีก 50,000 ล้านบาท ใน 2 สัปดาห์ถัดจากนี้  โดยเงินที่จะเอามาใช้คืนกองทุนชาวนา จะมาจากเงินระบายข้าว ไม่ได้กู้เงินมาใช้คืน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มอบนโยบายคลัง ไขก๊อกจ่ายเงินจำนำข้าว

Posts related