นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ผลิตนมโคจำนวน 5 ราย ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด และบริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด ที่ได้ยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นมโคสดไทย “เครื่องหมายโบทอง” ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ได้ผสมนมผงนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิต โดยคาดว่าจะอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายโบทองได้ในเร็วๆ นี้“การนำเครื่องหมายโบทองไปติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ เป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จากนมที่ผลิตได้เป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ได้มีการนำนมผงนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้เอฟทีเอมาใช้ผสม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวว่าจะได้บริโภคนมโคสดแท้ๆ มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายนมโคสดได้ในราคาที่เพิ่มขึ้น จากการที่ผู้ผลิตหันมาใช้นมโคสดในการผลิตมากขึ้น”ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมฯ ได้มอบเครื่องหมายโบทองให้กับผู้ผลิตแล้ว 1 ราย คือ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายดังกล่าว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อประมาณเดือนพ.ค.56 ที่ผ่านมา และตั้งเป้าไว้ว่า ในอนาคตจะมีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่เป็นภาคเอกชนยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองโบทองเพิ่มมากขึ้นสำหรับเครื่องหมายโบทอง เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปิดเสรีทางการค้า และมีนมผงนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามา ทำให้สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเซียนร่วมกับชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ได้ยื่นขอความช่วยเหลือจากกองทุนเอฟทีเอกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการศึกษาพบว่า การบริโภคนมโคสด 100% ดีกว่าการบริโภคนมที่ผลิตจากนมผง จึงได้มีการคิดค้นเครื่องหมายโบทอง เพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นมที่ติดเครื่องหมายนี้ใช้นมโคสดแท้ 100% และกรมการค้าต่างประเทศได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว รวมทั้งได้ออกข้อบังคับเพื่อขอใช้เครื่องหมายดังกล่าวแล้ว 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มอบโบทองให้ผู้ผลิตนมสดแท้ 100%

Posts related