นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้ประกาศผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าประจำปี 2557 โดยสหรัฐฯ ยังคงจัดไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (พีดับบลิวแอล) ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯมาตรา 301 พิเศษ เหมือนเดิม ร่วมกลุ่มเดียวกับอีก 9 ประเทศ คือ อัลจีเรีย อาร์เจนตินา ชิลี จีน อินเดียอินโดนีเซีย ปากีสถาน รัสเซีย และ เวเนซูเอลา “เป็นการประกาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมาทั้งนี้ สหรัฐฯ เห็นว่าการออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังไม่สำเร็จทั้งกฎหมายเอาผิดเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดกฎหมายป้องกันการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ กฎหมายป้องกันการละเมิดทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงการแก้ไขกฎหมายความลับทางการค้า การแก้ไขกฎหมายศุลกากรเพื่อตรวจจับสินค้าละเมิดที่ผ่านแดนและถ่ายลำ ขณะเดียวกัน สหรัฐฯยังขอให้ไทยหาทางออกต่อปัญหาในเรื่องการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรมกรณีสิทธิบัตร เช่นการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบยาและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่ใช้ประกอบการขออนุญาตวางตลาดโดยขอให้ไทยเปิดโอกาสให้เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย นางกุลณี กล่าวว่า การคงให้ไทยอยู่ในบัญชีพีดับบลิว แอลเหมือนเดิมไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมาย เพราะสิ่งที่สหรัฐฯต้องการมากที่สุดเป็นเรื่องการออกกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยขั้นตอนต้องใช้เวลา และพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่เนื่องจากไทยมีปัญหาทางการเมืองทำให้การพิจารณากฎหมายต้องหยุดชะงัก และไม่มีความคืบหน้า ซึ่งกรมฯยืนยันที่จะเร่งผลักดันการออกกฎหมายทันที เมื่อมีรัฐบาลใหม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มะกันคงบัญชีไทยพีดับบลิวแอลด้านลิขสิทธิ์

Posts related