นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ว่า ในปี 57 นี้ กรมฯตั้งเป้าหมายการส่งออกของไทยไปยังตลาดอาเซียนมูลค่ากว่า 64,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น8%เมื่อเทียบกับปี 56 เนื่องจากได้จัดศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ณ ส่วนกลาง และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลการค้าการลงทุนในเชิงลึกโดยในปีนี้ได้เริ่มเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศหรือ หากไม่จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจะใช้วิธีเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านนี้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ“คาดว่าในครึ่งปีแรกจะจัดจ้างได้ทุกแห่งนับตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ถึงเดือน ก.พ. 57 จำนวน 7,450 ราย คาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศมาใช้บริการ 16,500 รายจากการให้บริการออกเป็น5ประเภท ได้แก่ ด้านข้อมูลการค้า การลงทุน ด้านคำปรึกษาเชิงลึกการประสานจัดทำนัดหมาย การให้บริการสถานที่และ อื่นๆ “สำหรับการให้ข้อมูลด้านการค้าการลงทุนนั้น กรมฯ ได้เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการอาเซียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยด้วยซึ่งจากนี้ไปผู้ประกอบการในอาเซียนยังยืนยันที่จะเข้าร่วมงานที่จัดในไทย เช่น งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง2557วันที่ 12-16 มี.ค.นี้ , งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์2014 ระหว่างวันที่ 12-16มี.ค.นี้ , งานแสดงสินค้าของขวัญสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าของตกแต่งบ้านปี 57 ระหว่างวันที่ 19 – 23 เม.ย.57 , งานแสดงสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบ2014 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.- 1 พ.ค.57 และงานแสดงอาหาร 2014วันที่ 21-25 พ.ค. 57โดยคาดว่าผู้ประกอบการอาเซียนจะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่สุดเช่นทุกปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มั่นใจส่งออกไทยในอาเซียนโต 8%

Posts related