น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิ.ย. 57 การชำระหนี้ของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น 52,508.7 6ล้านบา ทประกอบด้วย กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้44,300 ล้านบาท แบ่งเป็น การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ 36,200 ล้านบาท และชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น 8,129ล้านบาททั้งนี้ การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ด้วยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ 1,182 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 487ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 357 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 463 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง 26ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 650 ล้านบาทจากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้ จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ดีพีแอล)อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลต้นปีงบประมาณ ปี 57 มีวงเงินตั๋วเงินคลัง เพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับเงินสดจ่ายของรัฐบาล 1.02 แสนล้านบาท และกระทรวงการคลัง จะโลว์โอเวอร์ตั๋วเงินคลัง ที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่นขณะที่การกู้เงินล่วงหน้า เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ในเดือนมิ.ย. 25,800 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ภายใต้พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 13ก.ค.นี้ 30,000 ล้านบาท เนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีพันธบัตรออมทรัพย์ภายใต้พ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งครบกำหนดอีก 50,000 ล้านบาท ทำให้ในวันที่ 13 ก.ค. จะมีพันธบัตรครบกำหนดชำระรวม 80,000 ล้านบาท ทั้งนี้เงินกู้ล่วงหน้าที่ได้จะนำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ บริหารลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูง ให้เกิดผลตอบแทนและลดต้นทุน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มิ.ย.ชำระหนี้รัฐบาล 5.2 หมื่นล้านบาท

Posts related