วันนี้(23 ก.ค.)น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิรตซ์ หรือการประมูล 4จีออกไปอย่างน้อย 1 ปี ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่มีคำสั่งชะลอการประมูล  เนื่องจากกสทช.ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์การประมูลเรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้การเลื่อนออกไปส่งผลให้การขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการออกไปอีก1 ปี ให้ผู้รับสัมปทานไม่ต้องคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ภายหลังหมดอายุสัมปทานและได้ให้บริการต่อไปอีก  อาจเป็นการเปิดช่องให้ผู้ประกอบการเอกสารสามารถใช้คลื่นความถี่หรือทรัพยากรสาธารณะได้ฟรีอันทำให้ผู้รับสัมปทานได้ประโยชน์จำนวนมากโดยไม่ต้องเสียต้นทุนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นส่วนรัฐกลับต้องสูญเสียรายได้หรือเงินเข้าแผ่นดินไป                ซึ่งปัญหาสำคัญของเรื่องนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ล่าช้าของกสทช. ที่ไม่สามารถประมูลคลื่น 1800เมกะเฮิรตซ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนดก่อนที่สัญญาสัมปทานของ บริษัท ทรูมูฟ จำกัดและบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) จะหมดในเดือนก.ย.2556  จนต้องออกประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว กรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556  เป็นการอนุญาตให้บริษัทเอกชนที่เคยเป็นผู้รับสัมปทานใช้คลื่นความถี่ของรัฐวิสาหกิจในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถให้บริการต่อเนื่องต่อไปโดยใช้คลื่นความถี่และทรัพยากรต่างๆอย่างเดิมภายหลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดแล้วจึงเสมือนเป็นการขยายระยะเวลาสัมปทานอย่างไม่ถูกกฎหมาย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มูลนิธิผู้บริโภคไม่เห็นด้วยเลื่อนประมูล4จี

Posts related