ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรเหมืองแร่ ได้นำกลุ่มชาวบ้านและนักศึกษารวม 50 คน เดินทางมาชุมนุมบริเวณหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อยืนหนังสือเรียกร้องให้ตลท.และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ บริเวณบ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย รับทราบถึงข้อเท็จจริงในการแจ้งข้อมูลของบริษัท หลังทำธุรกิจจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาด้านสุขภาพและได้รับความเดือดร้อน นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า การเดินทางมารวมตัวกันที่หน้าอาคารตลท. ครั้งนี้ เพื่อต้องการบอกให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงตลท. รับทราบรายละเอียดที่แท้จริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด หลังได้รับสัมปทานเหมืองแร่บริเวณ อ.วังสะพุง จ.เลย แล้ว แต่กลับนำแร่นั้นเคลื่อนย้ายกลับมาถลุงบริเวณภูทับฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเคยได้รับสัมปทานเดิมและหมดอายุไปแล้ว ทำให้ชาวบ้านต้องออกมาร้องเรียนจนที่ประชุมครม.มีมติให้ยับยั้งการผลิต เพราะมีผลกระทบจากสารพิษต่างๆ ในร่างกายที่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. ยังให้บริษัทไปศึกษาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ซึ่งในช่วงที่จัดทำอีเอชไอเอนั้น เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่บริษัทกลับแจ้งตลท.ว่า การทำอีเอชไอเอผ่านไปด้วยความสงบเรียบร้อย ดังนั้น จึงต้องการให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และหลังจากนี้จะติดตามว่าบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงใด เพื่อจะตัวแทนจากโครงการฯ จะได้เข้าร่วมประชุมหรือทำกิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันจะไปยื่นหนังสือให้สถานทูตเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ให้เงินกู้กับบริษัทว่าควรจะให้เงินกู้ต่อไปหรือไม่ นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหาร ตลท. กล่าวว่า ตลท. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ร้องเรียนไว้ก่อน เพื่อไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะตลท.ถือเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 56 ถึงปัจจุบันตลท.ได้พักการซื้อขายของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ม็อบบุกตลท.ร้องทุ่งคาฮาเบอร์ปกปิดข้อมูลเหมืองแร่

Posts related