นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีวุฒิสภาจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ ว่า การชุมนุมต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะไม่กระทบต่อการพิจารณาพ.ร.บ.นี้ เนื่องจากเป็นคนละพ.ร.บ. และเป็นคนละประเด็นกัน โดยสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้มีวุฒิภาวะ จะไม่นำประเด็นพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ มั่นใจว่าพ.ร.บ.กู้เงินจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา เพราะที่ผ่านมาได้ปรับมีการปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมาธิการทุกอย่าง โดยเบื้องต้นรับทราบว่าวุฒิสภามีการตั้งข้อสังเกต 2 ประเด็น คือ ประเด็นเงินคงคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และประเด็นการเพิ่มรายละเอียดโครงการแนบท้ายพ.ร.บ.กู้เงิน ซึ่งกระทรวงคมนาคมพร้อมชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 6 เดือน ตนก็ชี้แจงเรื่องนี้มาโดยตลอด “พ.ร.บ.กู้เงิน ไม่ใช่เรื่องการเมือง เป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศ แตกต่างจากพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับพ.ร.บ.กู้เงิน แต่กังวลเรื่องความโปร่งใส ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะต้องพัฒนาระบบการควบคุมการทำงานให้โปร่งใสมากขึ้น ขณะเดียวกันพ.ร.บ.กู้เงินยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้นเชื่อว่าการชุมนุมในขณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบผูกพันกับพ.ร.บ.กู้เงินที่วุฒิสภาจะพิจารณาในเร็วๆนี้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ม็อบไม่กระทบพิจารณาพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้าน

Posts related