นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า องค์กรชาวไร่อ้อย 4 องค์กร ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย มีมติร่วมกันนำชาวไร่อ้อยทั่วประเทศประมาณ 60,000 คน มาชุมนุมที่กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 เม.ย. นี้  เพื่อกดดันให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)  เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาราคาอ้อยต่ำกว่าต้นทุนการผลิต โดยได้เสนอให้เพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 56/57  ให้สูงกว่า 900 บาทต่อตัน เนื่องจากที่ผ่านมากำหนดราคาไว้ 900 บาทต่อตัน ไม่คุ้มต้นทุนการผลิต              “ ที่ผ่านมาคณะกรรมการ กอน. ซึ่งมีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พยายามหลบเลี่ยงการประชุมตลอด ทั้งที่มีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นซึ่งอยู่ที่เพียง 900 บาทต่อตันซึ่งชาวไร่อ้อยเห็นว่าไม่คุ้มทุน ซึ่งเราก็ต้องการให้เสนอครม.อนุมัติเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาเป็นส่วนเพิ่มราคาอ้อยให้ได้อย่างน้อย1,100-1,200บาทต่อตันหรืออย่างไรก็ว่ามา  โดยได้ศึกษามาแล้วว่า ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาแต่อย่างใด ไม่เหมือนกรณีข้าว เพราะเงินที่ช่วยอ้อย เป็นเงินกู้ของธ.ก.ส. ไมได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน ”             สำหรับการเคลื่อนไหว ได้นัดชุมนุม และรถบรรทุกไว้แล้วในวันที่  27 เม.ย. โดยชาวไร่ ภาคอีสานได้นัดพบกันอ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะรวมกับสายสระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ สายเหนือ นัดที่อ.บางปะอิน รวมอุทัยธานี ภาคกลางเจอกันที่อ.บางบัวทอง ภาคตะวันออก นัดชุมนุมที่บริเวณมอเตอร์เวย์ หรืออ.วังน้อย               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเรื่องจากชาวไรอ้อย จึงได้ประสานงานคณะกรรมการเพื่อประชุมกอน. ในวันที่ 25 เม.ย. เพื่อให้ชาวไร่  ยุติการเคลื่อนไหว แต่ล่าสุดได้แจ้งขอเลื่อนการประชุมกอน.ออกไปวันที่ 28 เม.ย. เนื่องจากคณะกรรมการ ฯ ยังไม่พร้อมประชุม  ชาวไร่อ้อย จึงมีมติล่าสุด ไม่ยุติการเคลื่อนไหว เนื่องจากเห็นว่า ฝ่ายราชการไม่จริงใจในการแก้ปัญหา เลื่อนการประชุมหลายครั้ง              นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย  กล่าวว่า   ล่าสุดการหีบอ้อย 56/57 หลังเปิดหีบมาได้ 149 วัน   มีอ้อยเข้าหีบ 103.20 ล้านตันอ้อย  ค่าความหวานในอ้อย (ซี.ซี.เอส) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.55ซี.ซี.เอส ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย จากเดิมที่ค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 11 ซี.ซี.เอสเท่านั้น ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ จะมีรายได้จากการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก 54 บาทต่อทุก 1 ซี.ซี.เอสต่อตันอ้อยที่ปรับขึ้น จากค่าอ้อยขั้นต้น 900 บาทต่อตัน ที่กำหนดค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ซี.ซี.เอส

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ม๊อบไร่อ้อยฮือเข้ากรุงขอขึ้นราคาอ้อย

Posts related