นายณัฎฐยศ สุริยเสนีย์ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต ฯลฯ ดูได้จากตัวเลขการตลาดเมื่อปี 2555มีมูลค่าถึง 90,000 ล้านบาท และในปี 2556 ซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 100,000 ล้านบาทขณะที่ในปี 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 10%จากแนวโน้มดังกล่าว มหาวิทยารังสิต โดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมสัมมนา Smart Social Network ในหัวข้อ“เทคนิคการทำการตลาดด้วย Social Network”ซึ่งเป็นการเสนอแนะและบอกถึงเทคนิคการพัฒนาการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและเพิ่มยอดขายได้ซึ่งเป็นเครื่องมือการทำธุรกิจที่สำคัญ เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมาวิทยากรในงานสัมมนานอกจากตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วยังมีตัวแทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทเรดดี เพลนเน็ต และตัวแทนจากบริษัทโมโนเทคโนโลยีจากการสัมมนา สรุปได้ว่า จุดแข็งของธุรกิจด้านนี้มีมากมายอาทิ ตัดภาระค่าเดินทาง ราคาถูกกว่าตามร้านค้า มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่น เป็นต้นจึงเป็นเหตุผลว่า การที่จะออกไปซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมาใช้มันเสียเวลาจึงค้นหาเอาทางโลกออนไลน์ความน่าเชื่อถือเบื้องต้นอาจเกิดจากการรีวิวหรือเสนอแนะจากลูกค้าที่เคยใช้สินค้าของแล้วชื่นชอบและยังทำให้เป็นการตัดสินใจเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีหรือบางคนให้ความสนใจสินค้าจากต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไป เพียงเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบประเทศที่ใช้การซื้อขายผ่านโลกออนไลน์มากที่สุด คงหนีไม่พ้นประเทศจีน มีประชากรที่ใช้ช่องทางนี้ประมาณ590ล้านคนเทียบกับประชากรทั้งประเทศของอเมริกาซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ที่ทำให้ธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดียมีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตประจำวันของประชากรทุกๆประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ม.รังสิตสัมมนาเทคนิคทำตลาดผ่านโซเชียล

Posts related