วันนี้(6พค.57) รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เป็นผู้นำนวัตกรรมการเรียนการสอน แบบไฮบริดเลิร์นนิ่ง ซิสเต็มส์ (มาใช้ตั้งแต่ปี 2551 โดยปรับทุกห้องเรียนเป็นอี-คลาสรูมเพื่อรองรับการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งเป็นการรวมเอาข้อดีระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนแบบอี-เลิร์นนิ่ง มาใช้ร่วมกัน  โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์หรืออีบุ๊คให้นักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ในการเรียนแล้วกว่า700 รายวิชาล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัทแอปเปิ้ลพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนจากระบบ ยูทีซีซี ไฮบริด เลิร์นนิ่ง ซิสเต็มส์ (UTCC  Hybrid Learning  System)ไปเป็นยูทีซีซี ไอไฮบริด (UTCC  Hybrid) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ล่าสุด โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาไอบุ๊คใส่ไว้ในไอจูน ยู(iTunes U) ของแอปเปิ้ล เบื้องต้นพัฒนาไอบุ๊คในรายวิชาของหมวดการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปี1 จำนวน 10รายวิชา และพัฒนารายวิชาใหม่คือ ดิจิทัล ลิเทอเรซี่(Digital  Literacy) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานยุคดิจิทัลทั้งนี้ตั้งเป้าปรับอีบุ๊คที่มีอยู่ทุกรายวิชามาเป็นไอบุ๊คได้ ภายในปีนี้นอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัทแอปเปิ้ล  จัดตั้งศูนย์ Regional Training Center แห่งแรกของอาเซียนเพื่อฝึกอบรมคณาจารย์ในการเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนอีกด้วย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ม.หอการค้าไทยต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาเป็นไอไฮบริด

Posts related