มหาลัยหอการค้าไทยหั่นเป้าเศรษฐกิจไทยปี 56 เหลือ 3.5% หลังเจอมรสุมเศรษฐกิจโลกหดตัวและการบริโภคชะลอตัว
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ได้ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยใน 56 จาก4.3% เหลือ 3.5% หลังจากไทยรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการขยายตัวเศรษฐกิจโลก รวถึงปัญหาทางการเมือง, การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม,  ค่าครองชีพสูง,   ราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ,  การบริโภคชะลอตัว และน้ำท่วม ทำให้ไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกันก็ได้ปรับลดประมาณการส่งออกไทยในปีนี้จากมูลค่า 238,643  ล้านเหรียญสหรรัฐ ขยายตัว 4.1% มาอยู่ที่มูลค่า 233,636 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 1.9%   ส่วนการนำเข้าปรับลดจาก 267,737 ล้านเหรียญสหรัฐหรือขยายตัว 7.1% เหลือ 258,983 ล้านเหรียญสหรัฐหรือขยายตึว 3.6%  ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 25,347  ล้านเหรียญสหรัฐ และปรัลลดอัตราเงินเฟ้อจาก 2.5% เหลือ 2.3% “ยอมรับว่าในปี 56 ภาคการท่องเที่ยวจะเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าในปี 56  จะมีนักท่องเที่ยว 26.4 ล้านคน เพิ่มจากปีก่อน 18.3%  มีรายได้ 1.15 ล้านล้านบาท เพิ่ม 19.9%  โดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ซึ่เป็นช่วงไฮซีซั่นมีสัญญาณการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในต่างจังหวัด” นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์ได้ประเมินอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 57  อยู่ที่ 4.6-5.5% แต่โอกาสน่าจะเป็นมากที่สุดอยู่ที่ 5.1%   ส่วนการส่งออกอยู่ที่ 248,822 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.5%  การนำเข้ามูลค่า 279,702 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8%  ส่งผลให้ขาดดุลการค้ากว่า 30,879 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ม.หอการค้า หั่นเป้าเศรษฐกิจไทยลง

Posts related