นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ประจำเดือนเม.ย. 57มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 73,260 คัน  ลดลง 33.2%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 31,168 คัน ลดลง 34.4%  รถเพื่อการพาณิชย์   42,092 คัน ลดลง 32.3%   ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง เพราะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ต่างระมัดระวังทั้งในเรื่องการลงทุน และการใช้จ่าย สำหรับตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน(ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณการขาย 297,431 คัน ลดลง 43.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 51.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 35.6% เป็นผลจากการปรับเข้าสู่สมดุลของตลาดรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้หนี้ในภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนพ.ค.แนวโน้มทรงตัว แม้ว่าสถิติดัชนีการขายตามฤดูกาลชี้ว่าตลาดรถยนต์เดือนพ.ค.จะมียอดขายเป็นลำดับสองของไตรมาสสอง แต่สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นอาจส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อผู้บริโภคและนักลงทุนที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดรถยนต์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดขายรถยนต์เม.ย.ลดต่อเนื่อง

Posts related