นายวิชัย จิราธิยุตผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยถึงนโยบายการบริหารงานสถาบันยานยนต์หลังรับตำแหน่งใหม่ว่า  ปีนี้คาดว่า ยอดการผลิตรถยนต์ จะมีปริมาณ 2.35 ล้านคันลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 2.45 ล้านคัน หรือลดลง 10% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวส่วนนโยบายสำคัญ จะผลักดันให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ในอาเซียนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผลิตรถยนต์ให้ได้ 3 ล้านคัน ภายในปี 60ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม  “ตอนนี้ไทยผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 9 ของโลก และมียอดส่งออกรถยนต์อันดับ13 ของโลก แม้ว่าขณะนี้อินโดนีเซียจะมีอัตราการเติบโตของอุตฯรถยนต์ปีนี้ 15% สูงกว่าไทยที่คาดว่าจะเติบโต 12% แต่ภาพรวมทุกฝ่าย เชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพที่ดีกว่า และเราจะยังรักษาฐานการผลิตอันดับหนึ่งในอาเซียนได้ โดยเฉพาะไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล ระยะ 2  (อีโคคาร์เฟส 2) ” สำหรับโจทย์ที่ท้าทายของสถาบันยานยนต์คือหาแนวทางเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี)อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ ที่เป็นคนไทย 100% จำนวน 1,850 ราย พร้อมที่จะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ปี 58  รวมถึงการปรับตัวของค่ายรถและชิ้นส่วนรองรับการปรับโครงสร้างสรรพสามิตรถยนต์ใหม่วัน1 ม.ค.  59 ที่ กรมสรรพสามิตจะบังคับใช้ภาษีจากเดิมคิดตามปริมาตรกระบอกสูบรถยนต์มาเป็นคิดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมแทน   “ การผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆออกมาจะไม่เป็นไปในลักษณะโปรดักส์แชมป์เปียน อย่างที่มีมาแล้วคือ รถกระบะและรถอีโคคาร์ แต่จะเปลี่ยนไปสู่การพัฒนารถยนต์ใหม่ๆ ออกมาตามความคิดรวบยอดกรีนเทคโนโลยี ที่เป็นแนวโน้มของโลกตามแบบอย่างของประเทศสหรัฐฯและยุโรปที่มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นแนวโน้มไทยก็จะเดินไปในแนวเดียวกันนี้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดผลิตรถใหม่หดเหลือ2.3ล้านคัน

Posts related