ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในปี 56 ไทยส่งออกข้าวมูลค่า 133,852 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.4% หรือคิดเป็นจำนวน 6.6 ล้านตัน ลดลง 1.8%   ซึ่งเป็นปริมาณอันดับที่ 3 ของโลกติดต่อกัน 2 ปีรองจากอินเดียที่มีปริมาณส่งออก 10.5 ล้านตันและเวียดนาม  7.2 ล้านตัน โดยปริมาณส่งออกข้าวไทย 6.6 ล้านตันไม่มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ จีทูจี ตามที่รัฐบาลเคยประกาศว่าจะมีการซื้อขายข้าวลักษณะดังกล่าวเลยแม้แต่เมล็ดเดียว  ทั้งนี้เท่าที่มีการศึกษาพบว่า ในกรณีที่จะมีการซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลจีนนั้น จะต้องมีการทำข้อตกลงกันกับบริษัท คอฟโก เท่านั้น หากทำสัญญากับหน่วยงานอื่นของจีนก็จะไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายแบบจีทูจีน เช่นกรณีที่รัฐบาลมีการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัทเป่ยต้าหวงจำนวน 1.2 ล้านตัน และสุดท้ายต้องการยกเลิกการซื้อขายนั้นเชื่อว่ากรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการขายข้าวแบบจีทูจี สำหรับการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนนั้นเช่น ในกรณีที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับบริษัท คอฟโก โดยสาระสำคัญ คือ การให้สิทธิพิเศษเฉพาะประเทศไทยในการส่งออกข้าวไปยังจีนปีละ 200,000 ตัน ระยะเวลา 5 ปี รวม 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามโควตาที่จีนผูกพันกับองค์การการค้าโลก (ดับปลิวทีโอ)  ที่ให้เก็บภาษีนำเข้าข้าวเพียง 1% จากภาษีปกติ 65%    “ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลมักจะมีการพูดถึงการขายข้าวจีทูจีกับประเทศจีนอย่างมาก โดยในปี 55 ไทยส่งออกข้าวไปจีน 176,214 ตัน และในปี 56 จำนวน 327,559 ตัน เพิ่มขึ้น 85.9% ซึ่งปริมาณดังกล่าวก็เป็นการส่งออกข้าวจากภาคเอกชนทั้งหมด และหากจีทูจีสามารถดำเนินการได้จริงตามที่รัฐบาลประกาศมาหลายๆครั้งเชื่อว่าในแต่ละปีไทยคงส่งออกข้าวได้ปริมาณมหาศาลกว่านี้และข้าวในสต็อกก็คงไม่มากเช่นกัน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดส่งออกข้าวไทยปี 56 ร่วงอันดับ 3 ของโลกติดต่อกัน 2 ปี

Posts related