นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนเม.ย. 57 มูลค่า17,249.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.87% เมื่อรวม4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 73,460.5 ล้านเหรียญฯ ลดลง 0.97% เนื่องจากราคาสินค้าหลายประเภทปรับตัวลดลงอย่างมากเช่น ยางพาราคาในตลาดโลกลดลง 40%น้ำตาลทรายราคาลดลง 26% และราคาสินค้าเกษตรอื่นๆขณะที่สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณส่งออกจากผู้ประกอบการบางรายย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในจีนและเวียดนามในช่วงที่มีน้ำท่วมใหญ่ส่วนการนำเข้าเดือน เม.ย. มูลค่า 18,702.9 ล้านเหรียญฯ ลดลง 14.54% เมื่อรวม4 เดือน การนำเข้ามีมูลค่า 74,208 ล้านเหรียญฯ ลดลง 15.19% ส่งผลให้เดือนเม.ย. ไทยขาดดุลการค้ารวม 1,453.4ล้านเหรียญฯ และ เมื่อรวม 4 เดือนไทยขาดดุลการค้า 747.5 ล้านเหรียญฯผู้สื่อข่าวรายงานว่า การส่งออกในเดือนเม.ย.57 มูลค่า 17,249.4 ล้านเหรียญฯ เป็นมูลค่าการส่งออกของไทยที่ต่ำสุดในรอบ 24 เดือนหรือ 2 ปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดส่งออกเดือนเม.ย. ต่ำสุดรอบ 2 ปี

Posts related