นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ผลการค้นหาและช่วยเหลือเครื่องบิน เอ็มเอช 370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สสูญหาย ในวันที่ 10-11 มี.ค. โดยในส่วนความรับผิดชอบของกองทัพเรือเมื่อวันที่10 มี.ค.57 ได้ส่งเรือหลวงปัตตานี และเฮลิคอปเตอร์ซุปเปอร์ลินซ์ เข้าค้นหาบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประเทศมาเลย์เซีย และใช้เวลาค้นหาตั้งแต่เวลา 06.00– 19.00 น. ปรากฏว่าไม่พบวัตถุต้องสงสัยที่จะเชื่อมโยงไปยังเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียได้ นอกจากนี้กองทัพเรือภาคที่ 2 ได้ส่งเครื่องบินแบบดอร์เนียร์ 228 จำนวน 1ลำบินลาดตระเวนในฝั่ง อ่าวไทยขณะเดียวกันเมื่อเวลา20.00 น. กรมการบินพลเรือนสิงคโปร์ ได้ส่งโทรสารเพื่อขออนุญาตให้เครื่องบินซีฮอว์กเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน 265 เข้าบินค้นหาบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทย โดยศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยกรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้ประสานกับกองทัพอากาศ เพื่อขออนุญาตทำการบินในเขตความรับผิดชอบของประเทศไทยและได้แจ้งไปยังกรมการบินพลเรือนสิงคโปร์แล้วในวันที่ 11 มี.ค.57 ส่วนการค้นหาในวันที่ 11 มี.ค.57 กองทัพเรือภาคที่ 2 ได้ส่งเครื่องบินแบบดอร์เนียร์ 228 จำนวน 1 ลำ บินลาดตระเวนในฝั่งอ่าวไทยและกองทัพเรือภาคที่3 ส่งเครื่องบินแบบดอร์เนียร์ 228 จำนวน 1 ลำ บินลาดตระเวนในฝั่ง อันดามัน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยังไม่พบวัตถุต้องสงสัยเครื่องบินตกที่ฝั่งไทย

Posts related