รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ส่งออกเป็นห่วงว่าการขายข้าวในลักษณะจีทูจีให้ประเทศจีน1 ล้านตันจะเป็นการแย่งโควตากับภาคเอกชนที่มีการลงนามมาก่อนหน้านี้ว่า การขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)ให้กับคอฟโกปริมาณ 1 ล้านตัน ไม่ได้เป็นการแย่งโควตาข้าวของภาคเอกชนที่เคยเซ็นสัญญาขายข้าวให้จีน 1 ล้านตันภายใน 5 ปี เพราะเป็นคนละส่วนกันโดยข้าวที่เอกชนส่งออกส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิแต่ของรัฐเป็นข้าวขาวและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่กระทบกับโควตาของเอกชนแน่นอนแต่จะช่วยในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในจีนมากกว่า เพราะที่ผ่านมาจีนได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามและปากีสถานในปริมาณมาก“การทำสัญญาขายข้าวจีทูจีให้จีนในครั้งนี้ จึงเป็นการกลับเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเต็มตัวของข้าวไทยและจะเป็นการเพิ่มความนิยมในการบริโภคข้าวไทยให้มากขึ้น โดยกรมฯจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งออกไปจีนต่อไปซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดในสัปดาห์หน้า”ก่อนหน้านี้นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นห่วงว่าปริมาณการค้าข้าวกับจีนที่ได้ทำการตกลงซื้อขายข้าวจากรัฐบาลไทยแล้ว1 ล้านตัน จะเป็นโควตาก้อนเดียวกับที่คอฟโก้เคยทำกับสมาคมฯ หรือไม่ โดยเอกชนไทยจะได้โควตาพิเศษปีละ2 แสนตัน นาน 5 ปี เพื่อส่งออกข้าวไทยจีนภายใต้อัตราภาษี 0% เบื้องต้นสมาคมได้ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อประกาศมอบโควตาให้เอกชนไทยและสอบถามข้อสงสัยดังกล่าวไปยังสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วหากเป็นการใช้โควตาในก้อนเดียวกันก็จะทำให้การส่งออกข้าวจากเอกชนนอกโควตาต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่า60%ตามที่จีนได้ตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก(WTO)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยันขายข้าวจีทูจีให้จีนไม่แย่งโควตาเอกชน

Posts related