นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 4 ล้านตัน การที่จีนซื้อข้าวจากไทยจีทูจีในปีนี้1 ล้านตันอาจต้องนำเข้าจากประเทศอื่นน้อยลง เช่น เดิมนำเข้าจากเวียดนาม 2 ล้านตันจากพม่า ผ่านตามแนวชายแดน 1 ล้านตันก็อาจต้องลดการนำเข้าในส่วนนั้นลง  ทั้งนี้สมาคมฯพร้อมให้ความร่วมมือหากรัฐบาลต้องการหาเอกชนทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อครั้งนี้ซึ่งได้เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ในการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับมาเลเซีย ปริมาณ 200,000ตัน ส่วนราคาในการตกลงซื้อขายจีทูจีในครั้งนี้ประเมินว่าน่าจะเป็นราคาตลาดเพราะไม่มีเหตุผลที่จีนจะซื้อข้าวจากไทยในราคาแพงเนื่องจากขณะนี้มีปริมาณข้าวในตลาดอยู่มาก ทั้งเวียดนามซึ่งผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดและอินเดียซึ่งประเมินว่ามีข้าวในสต๊อกอยู่ถึง 30 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม  ข้อตกลงขายข้าวในครั้งนี้ไม่ส่งผลต่อราคาตลาดแม้ในภาพรวมจะเป็นการขายข้าวปริมาณมากถึง 1 ล้านตันเพราะเป็นการทยอยส่งมอบเฉลี่ยเดือนละ 100,000 ตันเท่านั้น   นายเจริญ กล่าวว่า  ปริมาณการค้าข้าวกับจีนที่ได้ทำการตกลงซื้อขายข้าวจากรัฐบาลไทยแล้ว1 ล้านตันว่าจะถือเป็นโควตาก้อนเดียวกับที่คอฟโก้ ซึ่งเป็นรัฐวิสากิจของจีน ได้เคยให้ไว้กับสมาคมฯว่าเอกชนไทยจะได้โควตาพิเศษปีละ 200,000 ตัน นาน 5 ปีเพื่อส่งออกข้าวไทยจีนภายใต้อัตราภาษี 0% หรือไม่  เบื้องต้นสมาคมได้ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อประกาศมอบโควตาให้เอกชนไทยและสอบถามข้อสงสัยดังกล่าวไปยังสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วหากเป็นการใช้โควตาในก้อนเดียวกันก็จะทำให้การส่งออกข้าวจากเอกชนนอกโควตาต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่า60%ตามที่จีนได้ตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก(ดับปลิวทีโอ)   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยันจีทูจีไทยจีน 1 ล้านตันไม่กระทบราคาข้าวโลก

Posts related