นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ อธิบดีกรมการคัาต่างประเทศ  เปิดเผยถึงการเปิดประมูลข้าวกว่า 5 แสนตันว่า  การเปิดประมูลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเป็นจำนวนมากเนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ พยายามระบายข้าวในสต๊อกเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือชาวนาโดยรกรมฯ ได้กำหนดราคากลางไว้ไกล้เคียงกับราคาตลาดหากผู้ประกอบการเสนอราคาซื้อต่ำกว่าเกณฑ์ราคาที่ได้กำหนดไว้ ก็จะไม่มีการพิจารณา  เบื้องต้นในช่วงบ่ายของวันที่ 11 มี.ค. จะมีการเปิดซองเสนอราคาและเจรจาต่อรองราคากับผู้ประกอบการที่เสนอราคาใกล้เคียงราคาตลาดมากที่สุด  “การระบายข้างครั้งนี้ไม่มีการเปิดขายต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อเร่งระบายสต๊อกอย่างที่เป็นข่าว เช่น กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี กับคอฟโก้ คอปอร์เรชั่น ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนจำนวน 1 ล้านตัน ก็สามารถขายได้ราคาสูงกว่าประเทศเวียดนามถึง 20%  อีกทั้งสถานการภัยเเล้งที่เกิดขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะระบายข้าวได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยคาดว่าการระบายกว่า 5 แสนตันครั้งนี้เอกชนจะให้ความสนใจเข้าประมูลข้าวทั้งหมด”  นายมานัส กิจประเสิรฐนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า จากราคาข้าวในตลาดที่ปรับตัวลดลงทำให้เอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐบาลมากขึ้น โดยในครั้งนี้จะมีโรงเข้าร่วมเสนอราคาซื้อจำนวนมากทั้งข้าวขาว 5%  ปลายข้าว หลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มโรงสีได้เสนอซื้อข้าวในสต๊อกของรัฐบาลโดยเชื่อว่า แนวโน้มราคาข้าวมีโอกาส ปรับลดลงได้อีกหากรัฐบาลยังทะยอยระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยันประมูลข้าว 5 แสนตันไม่ขายราคาต่ำ

Posts related