นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้โรงงานยาสูบจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมาย เพื่อนำบุหรี่ที่ลักลอบเข้าสู่ระบบ และเสียภาษีถูกต้องมากขึ้น โดยแบ่งกรณีความผิดไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ บุหรี่ปลอม, บุหรี่ลักลอบนำเข้า และบุหรี่ที่จ่ายภาษีไม่ครบ โดยศูนย์ดังกล่าวจะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมจัดเก็บภาษี หน่วยปราบปราม รวมถึงผู้ค้า ในการให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส และติดตามผู้ทำความผิด เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับอัตราภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนมากขึ้น “ตามปกติแล้วบุหรี่ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือลักลอบนำเข้ามาจะคิดมูลค่าสูญเสียประมาณ 10% ของรายได้ที่ต้องจ่ายเข้ารัฐ แต่เมื่อรัฐบาลได้ปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้น ทำให้การสูญเสียรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 15-20%” ทั้งนี้ โรงงานยาสูบได้ทำการปรับลดเป้าหมายรายได้ในปี 57 ลง 10% เหลือ 63,000 ล้านบาท จากเดิมที่ 70,000 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ในช่วงชะลอตัว รวมถึงการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยในช่วง 5 ปีหลังจากนี้โรงงานยาสูบจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาด ที่ในระยะต่อไปมองว่าตลาดขนาดเล็กจะมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับในปี 58 โรงงานยาสูบยังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ประมาณ 5 ชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ รวมถึงรอการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่มีความทันสมัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าโรงงานและเครื่องจักรใหม่จะมีความพร้อมในการเดินเครื่องการผลิตได้ภายในปี 59-60 ซึ่งในส่วนนี้จะเข้ามาช่วยเจาะตลาดสินค้าระดับบน และจะทำให้โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งตลาดสินค้าระดับดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 2-3% จากเดิมที่ 0% รวมถึงช่วยเพิ่มสัดส่วนตลาดของบุหรี่ไทยให้มากขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 75% และบุหรี่นอกอยู่ที่ 25%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยาสูบจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

Posts related