น.ส.ดาวน้อยสุทธินิภาพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบ (รยส.) ได้เสนอข้อมูลเรื่องการนำส่งเงินรายได้เข้าแผ่นดินโดยขอปรับงบสนับสนุนที่ต้องให้กับหน่วยงานที่เสนอของบเป็นประจำ เช่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส รวมทั้งยังเสนอขอเงินสนับสนุนจากกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมกันประมาณปีละ 3,000 – 4,000 ล้านบาท และเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจสอบได้  เพราะ สตง.จะตรวจได้เพราะเงินงบประมาณเท่านั้น ดังนั้นจึงเสนอให้ คสช.พิจารณาเรื่องการนำเงินดังกล่าวส่งเข้าระบบงบประมาณก่อนแล้วจึงอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผ่านการพิจารณาตามระบบงบประมาณเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ “รยส.ได้ทำเรื่องเสนอคสช. ไปแล้ว เพราะอยากให้ใช้งบประมาณโปร่งใส เพราะงบประมาณเหล่านี้ปีหนึ่งใช้จำนวนมาก3,000-4,000 ล้านบาท ให้ไปโดยที่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรบ้าง รวมถึงเงินบริจาคเงินทำโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อีก พวกนี้ปีหนึ่งก็ใช้กันเป็นหลักหลายร้อยล้านบาท” นอกจากนี้ปีงบประมาณ 58 กำลังเสนอกระทรวงการคลัง เรื่องเพิ่มเงินนำส่งเข้ารัฐมากขึ้นจากเดิมที่นำส่งรายได้อยู่แล้วกว่า50% ของกำไร โดยปี 55 มีรายได้นำส่งคลัง 8,590 ล้านบาท และนำส่งในรูปเงินภาษีกว่า53,300 ล้านบาทรวมทั้ง เตรียมทบทวนเป้าหมายปีงบประมาณ 58ใหม่ หลังจากที่ยอดขายปีงบ 57 ได้รับผลกระทบการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนจาก 55% เป็น 85%ของขนาดซอง ทำให้ที่ผ่านมาผู้ค้ารายใหญ่ชะลอคำสั่งซื้อบุหรี่เพราะผู้ค้าจะถูกจับหากขายบุหรี่ภาพคำเตือนเก่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.นี้และผลจากการชุมนุมทางการเมืองทำให้ยอดขายบุหรี่ปีงบประมาณ 57 คาดว่าจะทำได้เพียง 30,600 ล้านมวน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32,000 ล้านมวนคิดเป็นมูลค่ากว่า 57,000 ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อนเช่นเดียวกับกำไรปีงบประมาณ 57 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 6,700-6,800 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่มีกำไร 7,000 ล้านบาท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยาสูบเสนอคสช.หั่นงบสนับสนุนองค์กร

Posts related