วันนี้(16ก.พ.)น.ส.สุภิญญากลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสท.วันที่17ก.พ.นี้ จะมีการพิจารณาวาระสำคัญได้แก่ การต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม2รายซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกับการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้เสนอความเห็นว่าทั้ง2ช่องทีวียังคงออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหลังจากที่ได้ชำระค่าเปรียบเทียบปรับแล้วตามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 หลังจากที่ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานกสทช.ว่าได้ยกเลิกโฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมายไปแล้วพร้อมทั้งจะระมัดระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โฆษณาไม่ได้มาตรฐานก่อนออกอากาศทุกครั้งและจะขอตรวจสอบเลขที่ อย.กับสินค้าที่มาลงในช่องรายการโดยเข้มงวดต่อไปซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามหนังสือที่บริษัทฯได้ชี้แจงไว้และกลับพบว่ายังคงกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุภิญญากล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการทั้ง2รายหลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงเนื่องจากมีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและยาและถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯตามประกาศกสทช.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์พ.ศ.2555และพบการกระทำความผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมอาหารที่หลอกลวงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคปรากฏตามหลักฐานเป็นหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ที่แจ้งยืนยันการกระทำผิดซ้ำซากทั้ง2ช่องนี้อยู่ในคิวที่ใบอนุญาตหมดอายุในช่วงแรกพอดีแต่ยังพบว่ามีอีกหลายช่องที่เป็นปัญหาและกำลังอยู่ในรายชื่อถูกมอนิเตอร์ โดยอย.และกสทช. ทั้งนี้หากรอบแรกกสทช.ต่อใบอนุญาตก็จะอยู่ได้ถึง2ปีจึงยากที่ผู้ประกอบจะปรับตัวหลังจากที่เขาได้ต่อใบอนุญาตแล้วจุดนี้จึงเป็นจังหวะสำคัญที่กสทช.จะใช้อำนาจกำกับดูแลปัญหาในทีวีดาวเทียมที่เรื้อรังมานานสักทีเพื่อให้รายอื่นต้องปรับตัวด้วยหวังว่าบอร์ด กสท.จะกล้าตัดสินใจฟันธงเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคสื่อในเรื่องสุขภาพ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยื่นไม่ต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2ราย

Posts related